Šakių vandenys   UŽDAROJI  AKCINĖ  BENDROVĖ  
ŠAKIŲ VANDENYS
 

Geriamo vandens, nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo kainos abonentams

 

Kainos galioja nuo 2024-03-01

Paslaugos pavadinimas Kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams (be PVM) Kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade (be PVM)
Geriamojo vandens tiekimas 1.52 €/m³ 1.41 €/m³
Nuotekų tvarkymas
(surinkimas+valymas+dumblo tvarkymas)
1.95 €/m³
              Nuotekų surinkimas 1.22 €/m³
              Nuotekų valymas 0.60 €/m³
              Nuotekų dumblo tvarkymas 0.13 €/m³
Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos bazinė kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 1.66 € apskaitos prietaisui per mėnesį
 
   Abonentas – tai fizinis arba juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įsteigtas užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, perkantys geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas verslo reikmėms ar ūkinei veiklai vykdyti ir su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju ir (arba) paviršinių nuotekų tvarkytoju sudarę geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį arba, jeigu sutartis nesudaryta, teisės aktų nustatyta tvarka prijungę nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar išleidžiantys paviršines nuotekas į šių nuotekų tvarkytojo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas.
 
   Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos 2024-01-26 nutarimu Nr. O3E-92 nuo 2024 m. kovo 1 d. įsigalioja nustatytos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos.
   Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. T-363 , nustatantis geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestį, lieka nepakitęs.

Anksčiau, iki 2024-03-01, galiojusias kainas galima rasti čia.

 

 
 
  

© 2012-2021  UAB „Šakių vandenys“, V. Kudirkos g. 62, 71124 Šakiai;
El. paštas:   sakiu.vandenys@sakvan.eu;   Telefonas:   +370 345 60 072
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 174 264 880; PVM mokėtojo kodas LT 742 648 811
Atsiskaitomosios sąskaitos: LT667300010074044497 banke Swedbank bei LT534010042100060389 banke Luminor