Šakių vandenys   UŽDAROJI  AKCINĖ  BENDROVĖ  
ŠAKIŲ VANDENYS
 

Deklaravimo ir atsiskaitymo būdai


Deklaravimas

Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį klientas (vartotojas/abonentas) privalo kas mėnesį deklaruoti geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis užpildant apmokėjimo dokumentą pagal paties kliento nuskaitytus apskaitos prietaisų rodmenis ir apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos.

Apie suvartotą vandenį galima pranešti:
• apmokant sąskaitą, įrašyti į sąskaitos šaknelę grafoje „IKI",
• telefonu (8 345) 60075,
• UAB „Šakių vandenys" kasoje.

Vandens apskaitos prietaisų (skaitiklių) rodmenis galima deklaruoti ir elektroniniu būdu, prisijungus prie savitarnos sistemos. Tai galima padaryti paspaudus šią nuorodą.
Prisijungus prie savo paskyros galima ne tik deklaruoti skaitiklių rodmenis, bet ir rasti informaciją, susijusią su vandens suvartojimu bei apmokėjimu už suteiktas paslaugas, gauti elektronines sąskaitas.

Apmokėjimas

Už suvartotą per ataskaitinį laikotarpį (mėnesį) šaltą vandenį ir (ar) nuotekas būtina sumokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės dienos. Už suteiktas paslaugas labiausiai apsimoka atsiskaityti mūsų bendrovės kasoje (V. Kudirkos g. 62, Šakiuose), nes čia netaikomi papildomi mokesčiai. Įmokas, bet jau už papildomą mokestį, taip pat galima sumokėti bankuose, per elektroninę bankininkystę (įmokos kodas 103053), pašte, Maximos ir Perlo terminaluose. Ignitis savitarnos svetainėje adresu: https://e.ignitis.lt/

Jeigu naudojatės elektronine bankininkyste, sąskaitą galite apmokėti per bankų interneto svetaines pagal gautoje sąskaitoje nurodytus duomenis. Gyventojai, kurie naudojasi šiuo atsiskaitymo būdu, turėtų tiksliai įforminti teikiamus duomenis, kadangi netikslūs duomenys apsunkina abonentinės tarnybos darbuotojų darbą, kai reikia išsiaiškinti kas ir už ką mokėjo. Internetinėje bankininkystėje mokesčiams mokėti pasirinkite ne „vietinius mokėjimus“, o „įmokas ir mokesčius“.

Jei mokesčiai sumokami per elektroninę bankininkystę ar pašte - informacija apie tai bendrovei perduodama per 7 dienas. Jei atsiskaitoma per „Perlą“, „Maximos“ parduotuvėse - informacija apie tai gaunama po 2 darbo dienų. Todėl šią aplinkybę reiktų įvertinti, ir atsiskaityti anksčiau (nelaukiant mėnesio paskutinės dienos), nes negavus informacijos apie sumokėtus mokesčius, laikoma, kad tai yra skola.

Nedeklaravus šalto vandens skaitiklio rodmenų ar deklaravus tuos pačius rodmenis, sekantį mėnesį pateikiama sąskaita, kurios mokėjimo suma lygi 0. Galima mokėti už vidutinį per mėnesį suvartojamą vandens kiekį, kuriuo remiantis ir bus paskaičiuota sąskaita. Pavyzdžiui, pusę metų kiekvieną mėnesį mokate už 5 m³ vandens, o pasibaigus šiam laikotarpiui, patikrinami skaitiklio rodmenys ir Jums pateikiama išlyginamoji sąskaita. Jei permokėta, suma įskaitoma sekančioms sąskaitoms dengti.

Gyventojai, skolingi už suteiktas paslaugas ir dėl materialinių sunkumų negalintys laiku už jas atsiskaityti, turėtų kreiptis į bendrovės abonentinę tarnybą dėl įsiskolinimo padengimo sutarčių sudarymo ir pasinaudoti skolos mokėjimo dalimis galimybe. Priešingu atveju skola išieškoma per skolų išieškojimo bendrovę ir per antstolius, o tai dar labiau didina skolininko išlaidas.

Pasikeitus būsto savininkui, apie tai būtina pranešti UAB „Šakių vandenys“ ir atvykti sudaryti naujos vandens tiekimo ir (ar) nuotekų šalinimo sutarties. Sutarčiai sudaryti reikia turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą bei pažymą apie nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos.

Visa informacija apie sutartis ir jų pasirašymo tvarką teikiama abonentinėje tarnyboje. Ten pat galite kreiptis visais priskaitymų ar apmokėjimų už vandenį ir nuotekų tvarkymą pagal gautas sąskaitas klausimais.

 
 
  

© 2012-2021  UAB „Šakių vandenys“, V. Kudirkos g. 62, 71124 Šakiai;
El. paštas:   sakiu.vandenys@sakvan.eu;   Telefonas:   +370 345 60 072
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 174 264 880; PVM mokėtojo kodas LT 742 648 811
Atsiskaitomosios sąskaitos: LT667300010074044497 banke Swedbank bei LT534010042100060389 banke Luminor