Šakių vandenys   UŽDAROJI  AKCINĖ  BENDROVĖ  
ŠAKIŲ VANDENYS
 
Klientams teikiamų mokamų paslaugų, susijusių su geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu, kainos
 
Eil. nr. Paslaugos pavadinimas Mato vienetas / apskaitos prietaiso diametras Kaina be PVM PVM Kaina su PVM
1 Vartotojo pageidavimu apskaitos prietaiso nuvežimas (parvežimas) neeilinei metrologinei patikrai. paslauga
DN15-20
buit.
16,53 3,47 20,00
paslauga
DN20-32
įvad.
27,27 5,73 33,00
2 Vartotojo pageidavimu apskaitos prietaiso nuėmimas ir/arba aklės uždėjimas (nesant skaitiklio).  paslauga 11,57 2,43 14,00
3 Vartotojo pageidavimu apskaitos prietaiso perkėlimas su plombavimu.  paslauga 11,405 2,395 13,80
4 Geriamojo vandens tiekimo paslaugos nutraukimas dėl skolos/paslaugos atnaujinimas vandens apskaitos mazge. Mokama paslaugos atnaujinimo metu  paslauga 25,04 5,26 30,30
5 Sugadinto apskaitos prietaiso pakeitimas (be skaitiklio kainos) paslauga
(be skaitiklio kainos)
11,41 2,39 13,80
6 Vartotojo pageidavimu apskaitos prietaiso plombavimas arba apskaitos prietaiso patikrinimas  paslauga 7,44 1,56 9,00
7 Pažyma iš ataskaitinių/ankstesnių metų  paslauga 1,65 0,35 2,00
 
Paslaugų įkainiai patvirtinti UAB „Šakių vandenys“ direktoriaus 2022-01-31 įsakymu Nr. DV-5.
 
 
  

© 2012-2021  UAB „Šakių vandenys“, V. Kudirkos g. 62, 71124 Šakiai;
El. paštas:   sakiu.vandenys@sakvan.eu;   Telefonas:   (8~345) 60 072
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 174 264 880; PVM mokėtojo kodas LT 742 648 811
Atsiskaitomosios sąskaitos: LT667300010074044497 banke Swedbank bei LT534010042100060389 banke Luminor