Šakių vandenys   UŽDAROJI  AKCINĖ  BENDROVĖ  
ŠAKIŲ VANDENYS
 
Klientams teikiamų mokamų paslaugų, susijusių su geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu, kainos
 
Eil. nr. Paslaugos pavadinimas Mato vienetas Kaina be PVM PVM Kaina su PVM
1 Abonento arba vartotojo laikino atjungimo (prašymu arba dėl skolos) vandens apskaitos mazge nuo geriamojo vandens tiekimo paslaugų. *  paslauga 22,31 4,69 27,00
2 Abonento arba vartotojo prijungimo (po laikino atjungimo vandens apskaitos mazge) prie geriamojo vandens tiekimo atnaujinimo.  paslauga 22,31 4,69 27,00
3 Geriamojo vandens skaitiklio rodmenų nurašymas vartotojo pageidavimu.  paslauga 9,92 2,08 12,00
4 Apskaitos prietaiso nuvežimas/parvežimas neeilinei metrologinei patikrai.**  paslauga 18,18 3,82 22,00
5

Sugadinto apskaitos prietaiso pakeitimas.***

 paslauga 18,18 3,82 22,00
6 Apskaitos prietaiso plombų nuėmimas arba uždėjimas (vandens apskaitos mazge) vartotojo pageidavimu. paslauga
(vienas skaitiklis)
10,74 2,26 13,00
paslauga
(n-tasis skaitiklis)
3,305 0,69 4,00
7

Šaltkalvio paslaugų kaina ****

Už nuvažiuotus kilometrus

valanda 23,14 4,86 28,00
kilometras 0,66 0,14 0,80
8

Pažyma iš ataskaitinių/ankstesnių metų

 paslauga 2,315 0,49 2,80
 
*     -  Įkainis be papildomos sklendės, aklės įrengimo kainos.
**    -  Įkainis be vandens skaitiklio patikros kainos.
***   -  Įkainis be vandens skaitiklio kainos.
****  -  Vieno darbuotojo darbo valanda.

Atliekant darbą/paslaugą ne darbo valandomis, įkainio kaina didinama 1,5 karto, šventinėmis dienomis 2 kartus.
 
Paslaugų įkainiai patvirtinti UAB „Šakių vandenys“ direktoriaus 2024-03-18 įsakymu Nr. DV-12.
 
 
  

© 2012-2021  UAB „Šakių vandenys“, V. Kudirkos g. 62, 71124 Šakiai;
El. paštas:   sakiu.vandenys@sakvan.eu;   Telefonas:   +370 345 60 072
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 174 264 880; PVM mokėtojo kodas LT 742 648 811
Atsiskaitomosios sąskaitos: LT667300010074044497 banke Swedbank bei LT534010042100060389 banke Luminor