Šakių vandenys   UŽDAROJI  AKCINĖ  BENDROVĖ  
ŠAKIŲ VANDENYS
 

Prisijungimo prie vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų tvarka

1. Asmuo, norintis susipažinti su galimybe prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ar nuotekų tinklų, turi kreiptis į UAB „Šakių vandenys“.

2. Norint prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų, reikia užpildyti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti ir gauti prisijungimo sąlygas. Prašymo formą galima parsisiųsti iš čia >>.

3. Darbai atliekami vadovaujantis prisijungimo sąlygomis.

4. Statybos metu bendrovės atstovai iškviečiami:
     • prieš atkasant veikiančius vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus;
     • iškastoje tranšėjoje paklojus vamzdynus;
     • vandentiekio ir (ar) nuotekų vamzdyno hidraulinio bandymo priėmimui;
     • vandens apskaitos mazgo pridavimui.

5. Be to, bendrovės atstovai iškviečiami dėl vandentiekio įvado, nuotekų išvado ir vandens apskaitos mazgo pripažinimo tinkamais eksploatuoti.

6. Užbaigus vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus, reikia atvykti į UAB „Šakių vandenys“ sudaryti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutarties.

7. Vandens ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymui Juridinio asmens atstovas turi pateikti:
     • prašymą sudaryti sutartį;
     • pažymą apie vandentiekio ir (ar) nuotekų sistemų tinkamumą eksploatacijai;
     • patalpų nuosavybės dokumento kopiją arba patalpų nuomos ar panaudos sutarties kopiją;
     • apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo su ankstesniu savininku laisvos formos aktą (kai patalpos perimtos iš kito abonento);
     • vadovo įgaliojimą pasirašyti sutartį (jeigu sutartį pasirašo ne pats juridinio asmens vadovas);
     • įmonės registracijos pažymėjimo kopiją.

8. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymui privataus gyvenamojo būsto savininkas turi pateikti:
     • prašymą sudaryti sutartį;
     • pažymą apie vandentiekio ir (ar) nuotekų sistemų tinkamumą eksploatacijai;
     • patalpų nuosavybės dokumento kopiją arba patalpų nuomos ar panaudos sutarties kopiją;
     • apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo su ankstesniu savininku laisvos formos aktą (kai patalpos perimtos iš kito vartotojo);
     • asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

9. Savavališku prijungimu prie vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklo pagal Vandentvarkos ūkio naudojimo taisykles yra laikomi šie atvejai:
     • prijungimas be tiekėjo leidimo ar priežiūros;
     • prijungimas turint tiekėjo leidimą ir jam kontroliuojant, bet nustatyta tvarka negavus reikiamos tiekėjo pažymos;
     • savavališkai nuimtas ar pakeistas įvadinis vandens skaitiklis;
     • savavališkai rekonstruotas arba perkeltas į kitą vietą vandens apskaitos mazgas.

10. Nustačius savavališko prijungimo faktą, suvartoto vandens ir pašalintų nuotekų kiekis nuo prijungimo iki akto surašymo dienos skaičiuojamas atsižvelgiant į prijungto vandentiekio skersmenį, skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 3 metrų per sekundę greičiu 24 val. per parą.

11. Savavališkai prijungus objektą prie nuotekų tinklo, kai nėra vandentiekio, o vanduo naudojamas iš kitų šaltinių, šalinamų nuotekų kiekis skaičiuojamas atsižvelgiant į išleistuvo skersmenį, skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 1,5 metro per sekundę greičiu 24 val. per parą, esant 0,8 vamzdžio skersmens užpildymui.

12. Jeigu neįmanoma nustatyti tikslios savavališko prijungimo datos, vandens ir nuotekų kiekis taip skaičiuojamas visą mėnesį.

13. Siekiant apsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus nuo pažeidimo, nustatoma jų apsaugos zona po 5 m į abi puses nuo vamzdynų ašies.

14. Draudžiama:
     • atlikti bet kokius atjungimus ar prijungimus veikiančiuose vandentiekio ir (ar) nuotekų tinkluose be UAB „Šakių vandenys“ atstovų;
     • prijungti prie buities nuotekų tinklų lietaus ir drenažo nuotekas;
     • prijungti privatų vandentiekį prie centralizuoto vandentiekio tinklų;
     • naudotis vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklais, nesudarius sutarties su UAB „Šakių vandenys“.

 
 
  

© 2012-2021  UAB „Šakių vandenys“, V. Kudirkos g. 62, 71124 Šakiai;
El. paštas:   sakiu.vandenys@sakvan.eu;   Telefonas:   +370 345 60 072
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 174 264 880; PVM mokėtojo kodas LT 742 648 811
Atsiskaitomosios sąskaitos: LT667300010074044497 banke Swedbank bei LT534010042100060389 banke Luminor