Apie avarijas pranešti galima budėtojui visą parą… telefonu 60074 arba 8 620 22274.
Atsiskaitymo ir rodmenų deklaravimo klausimais kreiptis telefonu 8 345 60075.

Bendrovės darbuotojų kontaktiniai duomenys

Pareigos Vardas ir pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas
Direktorius Kęstutis
Vilkauskas
60 072
8 620 25156
kestutis.vilkauskas@sakvan.eu
Direktoriaus pavaduotojas komercijai Ramutis
Janarauskas
60 071
8 610 08928
ramutis.janarauskas@sakvan.eu
Vyriausioji finansininkė Reda
Miklovė
60 073
8 611 51331
reda.miklove@sakvan.eu
Apskaitininkė - juristė Neringa
Adomaitienė
60 072
 
neringa.adomaitiene@sakvan.eu
Inžinierius Andrius
Jakštys
60 074
8 610 14741
andrius.jakstys@sakvan.eu
Vyriausioji kontrolierė Ingrida
Grakavinienė
60 075
8 683 23797
ingrida.grakaviniene@sakvan.eu
Projektų vadovas Rimantas
Vensas
60 071
8 698 15111
rimantas.vensas@sakvan.eu
Nuotekų valyklų technologas Darius
Undraitis
 
8 618 07017
darius.undraitis@sakvan.eu