Klientams teikiamų mokamų paslaugų, susijusių su geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu, kainos
 
Eil. nr. Paslaugos pavadinimas Mechaninio skaitiklio diametras, mm Kaina, Eur su PVM
1 Geriamojo vandens apskaitos prietaiso patikra ir ekspertizė, atliekant metrologinę (per mėnesį) patikrą, vartotojo prašymu. Metrologinės patikros metu nustačius, kad apskaitos prietaisas sugedęs, pinigai grąžinami vartotojui 15-20
25-40
17,00
30,00
2 Geriamojo vandens apskaitos prietaiso nuėmimas ir/arba aklės uždėjimas (nesant skaitiklio), vartotojo prašymu. Nuo tada pardavimo kaina neskaičiuojama   12
3 Geriamojo vandens apskaitos prietaiso įdėjimas su užplombavimu arba aklės nuėmimas (nesant skaitiklio), vartotojo prašymu. Naujam vartotojui ši paslauga nemokama   12
4 Geriamojo vandens tiekimo paslaugos nutraukimas dėl skolos/paslaugos atnaujinimas vandens apskaitos mazge. Mokama paslaugos atnaujinimo metu   25
5 Mechaniškai pažeisto mechaninio geriamojo vandens apskaitos prietaiso keitimas 15-20
25-40
12,00 +
skaitiklio kaina
6 Geriamojo vandens apskaitos prietaiso perplombavimas dėl vartotojo kaltės arba vartotojo prašymu   8,00
7 Pažyma iš ataskaitinių metų   1,8
8 Pažyma iš ankstesnių metų   2,5
9 Pažyma iš ankstesnių metų (iš dokumentų archyvo)   3,5
10 Dokumento kopija, 1 puslapis   0,05
 
Paslaugų įkainiai patvirtinti UAB „Šakių vandenys“ direktoriaus 2019-10-30 įsakymu Nr. DV-42.