2018-11-22 Pranešame, kad Griškabūdyje jau baigti nuotekų tinklų statybos darbai Alyvų, Atžalyno, Draugystės, J. Jablonskio, Novos, Pievų, Stadiono, Suvalkų bei Topolių gatvėse. Pabrėžiame, kad užbaigti nuotakyno statybos darbai, o gerbūvis bus atstatomas pavasarį.
Nurodytose gatvėse nuotakynas nutiestas iki sklypų ribos ir gyventojams sudaryta galimybė prisijungti. Todėl raginame jungtis prie nuotekų tinklų ir pagerinti savo gyvenimo kokybę.
Kadangi A. Skelčio ir Rygiškių gatvėse darbai dar vyksta, tai šių gatvių gyventojai prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų dar negali. Apie tai informuosime kai darbai šiose gatvėse bus užbaigti.
SVARBU: Prieš pradedant darbus, reikia gauti prisijungimo sąlygas iš UAB „Šakių vandenys“. Be leidimo, darbų pradėti negalima, nes tokie darbai laikomi savavališkais.
Paaiškiname, kad prisijungimo sąlygos išduodamos nemokamai. Dėl sąlygų galima teirautis inžinieriaus Andriaus Jakščio telefonu 8 610 14741.
Taip pat paaiškiname, kad prijungus savo nuotekų sistemą prie centralizuoto nuotekų tinklo, prieš pradedant naudotis paslauga, reikia sudaryti nuotekų paslaugų teikimo sutartį.

2018-06-07 Informuojame, kad svetainėje sukurtas naujas puslapis, kuriame patalpinta visa informacija apie bendrovėje vykdomą klientų asmens duomenų tvarkymą. Eiti čia

2018-06-04 Birželio 5 ir 8 dienomis Šakių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba atliks privalomuosius priešgaisrinių hidrantų bandymus Šakių mieste, todėl dėl hidraulinių smūgių gali pablogėti vandens kokybė. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų. Kitur bandymai bus vykdomi pagal šį grafiką:
          ☛ birželio 11 d. - Kudirkos Naumiestyje,
          ☛ birželio 12 d. - Kiduliuose,
          ☛ birželio 13 d. - Gelgaudiškyje,
          ☛ birželio 14 d. - Lekėčiuose ir Plokščiuose.

2018-05-04 Gegužės 5 d. - vandentvarkos darbuotojų profesinė šventė. Tai, kad ši diena tapo Lietuvos vandentvarkos ūkio darbuotojų profesine švente, nustatė Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2003 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 169. Vandentvarkos darbuotojų tikslas – prižiūrėti geriamojo vandens kokybę ir tvarkyti susidarančias nuotėkas, aprūpinti gyvenvietes vandeniu bei nuotėkų šalinimo sistema. Tuo metu, kai daugybė pasaulio šalių susiduria su geriamojo vandens trūkumu, Lietuva gali didžiuotis tuo, kad turi švarų geriamąjį vandenį, kurį gyventojai gali gerti tiesiog iš čiaupo.

2018-04-19 Įgyvendindama projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“ bendrovė „Šakių vandenys“ pasirašė rangos darbų sutartis dėl vandens gerinimo įrenginių su gręžiniais Kiduliuose bei Sintautuose projektavimo ir statybos. Daugiau apie tai skaityti čia.

2018-01-23 Siūlome paskaityti straipsnį apie tai, su kokiomis vandens problemomis susiduria Pietų Afrikos sostinės Keiptauno gyventojai. Skaityti.

2018-01-10 Vis gauname klausimų dėl nemokamo nuotekų išvadų įrengimo gyventojams, šalia kurių sklypų yra nutiesti centralizuoti nuotekų tinklai, esantys Šakių, Kudirkos Naumiesčio ir Gelgaudiškio aglomeracijose. Informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės teikta paraiška Aplinkos ministerijai lėšoms privačių namų prijungimui prie ES lėšomis naujai įrengtų centralizuotų nuotekų tinklų su savivaldybės 30 procentų prisidėjimu gauti, nebuvo patenkinta. Todėl planuoti darbai nebus atliekami.

2017-12-29 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017-12-07 nutarimu Nr. O3E-586 suderino naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas, kurias 2017-12-21 sprendimu Nr. T-374 patvirtino Šakių rajono savivaldybės taryba. Šiuo metu galiojančiomis kainomis atsiskaityti bus galima iki 2018-02-10 už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, suteiktas iki 2018-01-31.

2017-12-07 Įgyvendindama projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“, bendrovė „Šakių vandenys“ pasirašė rangos darbų sutartis dėl vandentvarkos darbų atlikimo Griškabūdyje, Gelgaudiškyje ir Kudirkos Naumiestyje. Daugiau apie tai skaityti čia.

2017-11-24 Telekomunikacijų bendrovė „Telia“ pranešė apie planuojamus tinklo plėtros darbus 2017-12-05 nuo 9.00 iki 16.00 val., todėl nurodytu laiku gali neveikti mūsų bendrovės naudojami telefono numeriai 834560072 ir 834560074.

2017-10-09 Aplinkos ministerija kviečia savivaldybes iki 2017-11-01 teikti paraiškas dėl lėšų, skiriamų privačių namų prijungimui prie ES lėšomis naujai įrengtų centralizuotų nuotekų tinklų su savivaldybės 30 procentų prisidėjimu nuotekų surinkimo aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 gyventojų ekvivalento, gavimo. Tokią paraišką dėl lėšų gavimo teiks ir Šakių rajono savivaldybės administracija.
Prašome gyventojus, šalia kurių namų valdų sklypų ES lėšomis yra nutiesti centralizuoti nuotekų tinklai esantys Šakių, Kudirkos Naumiesčio ir Gelgaudiškio miestuose bei priemiesčiuose, ir kurie nori gauti nemokamą paramą nuotekų išvado jo sklype iki namo pamato įrengimui, iki spalio 13 dienos su UAB „Šakių vandenys“ įgaliotais atstovais surašyti ketinimų susitarimus. Tokius susitarimus galima surašyti atvykus į UAB „Šakių vandenys“ įstaigą, esančią Šakiuose, V. Kudirkos g. 62. Telefonai pasiteirauti: 8 345 60071, 8 345 60072. Atvykstant pageidautina turėti sklypo planą bei namų inventorinę knygą.
Nemokamai įrengiant išvadus, pirmumo teisė bus teikiama socialiai remtiniems asmenims, gaunantiems piniginę socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą.

2017-09-15 Apie tai, kaip teisingai tvarkyti nuotekas tiems, kurių būstai nebus prijungti prie bendrų nuotekų tvarkymo sistemų, galima sužinoti iš straipsnio portale DELFI.lt. Skaityti čia.

2017-06-30 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atliko Lietuvos vandentvarkos įmonių finansinį pajėgumo vertinimą. Daugiau apie tai skaityti čia.

2017-06-29 Pasirašyta sutartis tarp Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Šakių vandenys“ dėl naujo 1,54 mln. eurų vertės vandentvarkos projekto įgyvendinimo. Daugiau apie tai skaityti čia.

2017-06-26 Nors nuo įstojimo į Europos Sąjungą 2004 m. Lietuva padarė didžiulį progresą nuotekų tvarkymo srityje, visgi užsibrėžti tikslai dar nepasiekti. Panašu, kad Europos Komisija imasi bizūno paskatinti Lietuvą stengtis dar labiau. Kaip tai ruošiamasi daryti, galima paskaityti šiame straipsnyje.

2017-05-25 Lietuva tapusi Europos Sąjungos (ES) nare įsipareigojo atlikti namų darbus – per tam tikrą laikotarpį įgyvendinti ES direktyvų reikalavimus. Vienas iš jų – kokybiška vandenvala. Kaip sekasi įgyvendinti įsipareigojimus ir su kokiomis problemomis susiduriama, galima paskaityti šiame straipsnyje.

● 
Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą, gyventojai, kuriems buvo sudarytos sąlygos prisijungti prie centralizuotų tinklų, privalo per 12 mėnesių prijungti jiems nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros.
Gyventojai, kurie jau yra prisijungę prie centralizuotų tinklų, privalo nedelsiant atvykti į bendrovę Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarčių sudarymui ar papildymui.
Visais prisijungimo klausimais reikia kreiptis į UAB „Šakių vandenys“. Apie prisijungimo tvarką galima sužinoti ir čia.

● 
Siekiant sudaryti geresnes sąlygas gyventojams, norintiems susitvarkyti prisijugimo prie vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų dokumentus, jų kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 10 val. mūsų bendrovėje lauks inžinierius Andrius Jakštys (tel. 8 610 14741).

● 
Pastebėjus gedimą vandens tiekimo ar nuotekų tinkluose, prašome apie tai pranešti avarinei tarnybai telefonu 60074 arba 862022274. Avarinė tarnyba dirba visą parą.

● 
Primename vartotojams (gyventojams), jog pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį įsipareigojote kas mėnesį deklaruoti geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis užpildant apmokėjimo dokumentą pagal paties Vartotojo nuskaitytus apskaitos prietaisų rodmenis ir apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos.
Pagal minėtą sutartį, jei Vartotojas sutartyje nustatytu laiku neatsiskaito už suteiktas paslaugas, Tiekėjas už kiekvieną pavėluotą dieną turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspanigius nuo laiku nesumokėtos sumos, taip pat gali nutraukti, sustabdyti ar apriboti geriamojo vandens tiekimą ir (ar) nuotekų priėmimą.
Atsiskaityti už suteiktas paslaugas galima bankuose, per elektroninę bankininkystę (įmokos kodas 103053), pašte, Maximos ir Perlo terminaluose, UAB „Šakių vandenys“ kasoje V. Kudirkos g. 62, Šakiuose (nemokamai).

● 
Ekspertai šachtinių šulinių vandenį pataria tirti bent kartą per metus.
Plačiau >>